JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 1 września o godzinie 9.00 w budynku szkoły przy ul. Józefa Lompy 10.

† Zmarł Pan Jan Zieliński - Przyjaciel V Liceum Ogólnokształcącego

Dziś dotarła do nas smutna wiadomość, że 29.07.2016 r. zmarł Pan Jan Zieliński - w latach 1990-1994 wiceprzewodniczący Szkolnej Rady Rodziców w V Liceum Ogólnokształcącym.
Niezwykle zaangażowany w sprawy nowo powstałego liceum. Był pomysłodawcą dokończenia budowy sali gimnastycznej w budynku przy ulicy Słowackiego 45 gdzie mieściła się siedziba szkoły. Służył pomocą organizacyjno-doradczą podczas tej budowy. Pan Jan Zieliński był sponsorem szkoły i fundatorem cennych nagród dla uczniów. Wpisany do księgi Zasłużony dla V LO.
Łączymy się w bólu z Rodziną Jana Zielińskiego i składamy najszczersze kondolencje.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 2.08.2016 r. o godz. 15:00 w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej.

Odbiór świadectw egzaminu maturalnego

Wyniki egzaminu maturalnego będą do odbioru w szkole – w sekretariacie - w dniu 5 lipca br. w godzinach od 13.00 do 15.00. Do odbioru konieczny jest dokument tożsamości. W przypadkach szczególnych, kiedy absolwent nie może odebrać świadectwa osobiście, osoba upoważniona do odbioru przynosi pisemne upoważnienie. Nieodebrane świadectwa, aneksy do świadectw pozostają w szkole do odbioru w dniach następnych.

Ponadto informujemy, że 5 lipca od godz. 00.00 uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl serwis umożliwiający indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane w lutym br.

Zakończenie roku szkolnego

Za nami kolejny rok pracy, realizacji kolejnych planów. Koniec roku to okazja do podziękowań. Dziękuję Nauczycielom za zaangażowanie i codzienną ciężką pracę, za tworzenie jakości naszej szkoły. Uczniom dziękując za wiele twórczych działań, za osiągnięcia życzę wytrwałości w dążeniu do celu. Dziękuję Rodzicom za obecność w życiu szkoły i pomoc, która pozwala właściwie kształtować proces nauczania i wychowania.

Wszystkim życzę udanych wakacji.

Mirosław Frączek