JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Odbiór świadectw egzaminu maturalnego

Wyniki egzaminu maturalnego będą do odbioru w szkole – w sekretariacie - w dniu 5 lipca br. w godzinach od 13.00 do 15.00. Do odbioru konieczny jest dokument tożsamości. W przypadkach szczególnych, kiedy absolwent nie może odebrać świadectwa osobiście, osoba upoważniona do odbioru przynosi pisemne upoważnienie. Nieodebrane świadectwa, aneksy do świadectw pozostają w szkole do odbioru w dniach następnych.

Ponadto informujemy, że 5 lipca od godz. 00.00 uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl serwis umożliwiający indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane w lutym br.

Zakończenie roku szkolnego

Za nami kolejny rok pracy, realizacji kolejnych planów. Koniec roku to okazja do podziękowań. Dziękuję Nauczycielom za zaangażowanie i codzienną ciężką pracę, za tworzenie jakości naszej szkoły. Uczniom dziękując za wiele twórczych działań, za osiągnięcia życzę wytrwałości w dążeniu do celu. Dziękuję Rodzicom za obecność w życiu szkoły i pomoc, która pozwala właściwie kształtować proces nauczania i wychowania.

Wszystkim życzę udanych wakacji.

Mirosław Frączek

 

Podsumowanie roku sportowego

Dziś została podsumowana rywalizacja szkół ponadgimnazjalnych w miejskich zawodach sportowych w kategorii dziewcząt i chłopców. W tym roku szkolnym bezkonkurencyjni okazali się chłopcy, którzy zajęli pierwsze miejsce! Drużyna dziewcząt sklasyfikowana została na miejscu czwartym.

Gratulujemy wszystkim reprezentantom szkoły oraz ich nauczycielom!

 

Komunikaty końcowe zawodów w roku szkolnym 2015/2016

Wyniki międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego w roku szkolnym 2015/2016

Stowarzyszenie V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

"Stowarzyszenie V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej" - taką nazwę będzie nosić stowarzyszenie absolwentów i sympatyków V LO. 16 czerwca odbyło się w naszej szkole spotkanie założycielskie, na które przybyło ponad 20 osób. Byli wśród nich nauczyciele, absolwenci V LO, a także pierwszy dyrektor Liceum p. Kazimierz Polak oraz obecny dyrektor p. Mirosław Frączek. Zebraniu przewodniczył p. Bartłomiej Żywczak.

Stowarzyszenie założone zostało w celu podejmowania działań wspierających działalność Szkoły i mających na celu dbanie o pozytywny wizerunek Szkoły w środowisku lokalnym, budowania wokół Szkoły społeczności absolwentów i pracowników Szkoły oraz wszelkich innych osób, którym bliskie są idee Szkoły, promowania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie otoczenia opieką uczniów uzdolnionych w kierunku nauk ścisłych (fragment przyjętego Statutu).

Zebrani przyjęli Statut Stowarzyszenia, wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną, przygotowano podstawowe dokumenty wymagane przy założeniu stowarzyszenia i jego rejestracji. Do Zarządu weszli: p. Tomasz Szymczyk – prezes, p. Edyta Jano, p. Marcin Tomana, p. Jarosław Zięba, p. Bartłomiej Żywczak.

Wyrażamy podziękowanie inicjatorom powołania Stowarzyszenia, życzymy powodzenia i satysfakcji z podejmowanych działań dla dobra całej społeczności związanej z V Liceum Ogólnokształcącym!